City University 11/2014

City University 11/2014

Pokračujeme v ceste za poznávaním vysokoškolského života. V dňoch 11. – 13. novembra 2014 vrbovskí študenti 3. bilingválneho ročníka po druhýkrát navštívili vysokú školu City University v Trenčíne. Tešili sa na množstvo zaujímavých prednášok so zahraničnými lektormi, nové zážitky a možnosti spoznávania vysokoškolského internátneho života.
Po príchode sa študenti rozdelili do troch skupín a zúčastňovali sa rôznych prednášok zahŕňajúcich medzinárodný obchod, vzťahy a rozdiely kultúr svetových krajín v oblasti ekonomiky v anglickom jazyku. Počas všetkých dní sa takisto zapojili do výučby na hodinách anglickej konverzácie, písania a gramatiky. Mnohí študenti si chválili pobyt na vysokej škole, zaujal ich hlavne milý, vtipný a sympatický prejav lektorov, prepojenie prednášok s osobnými skúsenosťami lektorov, ochota domácich študentov zapojiť našich študentov do projektov a aktivít priamo na hodinách i v knižnici. Úroveň jazykových schopností a zručností našich študentov sa dá porovnať s úrovňou vysokoškolských študentov, dokonca boli pochválení i samotnými zahraničnými lektormi v rámci všeobecnej výučby aj odborných predmetov. Pobyt na vysokej škole dopadol nad naše očakávania, študenti považujú tento pobyt za dobrú skúsenosť a radi by sa sem opäť vrátili.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA