Nový oznam k nástupu končiacich ročníkov na prezenčnú formu vyučovania

Nový oznam k nástupu končiacich ročníkov na prezenčnú formu vyučovania

Na základe aktuálnej, platnej legislatívy a v zmysle pokynu odboru školstva TTSK, sa u našich končiacich študentov z tried 4A, 5BA.

upravuje spôsob vyučovania na Gymnáziu Jána Baltazára Magina Vrbové nasledovne:

  1. Vyučovanie pre študentov 4.A a 5.BA bude v čase od 19. 04. 2021 až do odvolania prebiehať prezenčnou formou podľa online rozvrhu.
  2. Vyučovanie pre študentov 1. – 4. ročníka (bilingválne aj klasické štúdium) bude v čase od 19. 04. 2021 až do odvolania  prebiehať naďalej dištančnou formou podľa aktuálneho online rozvrhu.  

3. Prezenčná forma vyučovania bude za podmienok platného negatívneho testu žiakov, ktoré prinesú do školy a čestného prehlásenia o bezinfekčnosti domácnosti.

Tlačivá sú nižšie na stiahnutie.

V ďalšom období bude forma vyučovania závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku, respektíve podľa vývoja v regiónoch, pričom lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ v Trnave.

Na stiahnutie:

Tlačivá, ktoré predkladá plnoletý žiak:

Plnoletý žiak - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - vyžaduje riaditeľ školy od plnoletého žiaka

Plnoletý žiak - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase - vyžaduje riaditeľ školy od plnoletého žiaka

Tlačivá, ktoré predkladá zamestnanec školy:

Zamestnanec - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - vyžaduje riaditeľ od zamestnanca

Zamestnanec - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase - vyžaduje riaditeľ od zamestnanca

                                         

 

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA