Školské aktivity

Známy virológ na pôde Gymnázia J.B.Magina Vrbové

Známy virológ na pôde Gymnázia J.B.Magina Vrbové

Výskum vírusov je dôležitý nielen v období pandémie. Boli sme veľmi radi, že známy slovenský vedec a virológ RNDr. Boris Klempa, DrSc si našiel čas a prišiel medzi žiakom nášho gymnázia. Porozprával nám nielen o svojej práci, ale aj histórii očkovania. Formou zaujímavých videí a grafov podrobn...

Zástupcovia organizácie „SEEDS“ u nás na hodinách!

Zástupcovia organizácie „SEEDS“ u nás na hodinách!

V piatok 12. novembra sa žiaci 3. a 5. ročníka gymnázia J.B. Magina zúčastnili niekoľkých interaktívnych prezentácií na témy ako „ Ochrana včelstva, juhovýchodná Ázia či Krížom – krážom U.S.A“. Prezentácie sa uskutočnili vďaka neziskovej organizácii SEEDS, ktorej cieľom je viesť žiakov ku kritick...

Beseda s ruským básnikom Sergejom Birjukovom

Beseda s ruským básnikom Sergejom Birjukovom

Dňa 11.11.2021 sa v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave uskutočnilo online stretnutie s významným ruským básnikom a odborníkom na ruskú avantgardu Sergejom Birjukovom a slovenským básnikom píšucim po rusky a literárnym vedcom Valerijom Kupkom. V online f...

Keď nás chémia baví

Keď nás chémia baví

Žiaci našej školy opäť začali pracovať na praktických častiach Stredoškolskej odbornej činnosti. Nápomocní nám boli odborníci z VURV v Piešťanoch, kde načerpali množstvo nových poznatkov. Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu a možnosť využívať laboratória k žiackym výskumom!...

Talentovaní žiaci anglických a ruských gymnázií sa opäť stretli vo Vrbovom

Talentovaní žiaci anglických a ruských gymnázií sa opäť stretli vo Vrbovom

Gymnázium Jána Baltazára Magina vo Vrbovom organizovalo už 3. ročník dramatického festivalu v anglickom aj ruskom jazyku v kultúrnom dome vo Vrbovom. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja a za pomoci mesta Vrbové. Boli sme veľmi radi, že naše pozvanie pri...

Vďakyvzdanie v 5BA – Thanksgiving in 5BA

Vďakyvzdanie v 5BA – Thanksgiving in 5BA

Trieda 5BA oslávila na hodine reálií vďakyvzdanie v americko-kanadskom štýle. Žiaci si najskôr pozreli videodokument o histórii vďakyvzdania následne pripravili stolovanie v tradičnom duchu a s americkými a kanadskými jedlami. Ešte pred jedlom si žiaci povedali, za čo v...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA