Prijímacie konanie/вступительные экзамены

Kritériá a informácie k prijímaciemu konaniu

Prinášame Vám najnovšie informácie k prijímciemu konaniu v školskom roku 2022/2023 - dátumy zaslania prihlášok, konania prijímačiek a aj všetky dôležité informáciu k štúdiu na našej škole:

INFORMÁCIE - po kliknutí sa otvoria informácie k prijímaciemu konaniu

Prinášame Vám sylaby k prijímaciemu konaniu: (po kliknutí na názov sa otvoria sylaby)

Sylaby z anglického jazyka

Sylaby zo slovenského jazyka a literatúry

Rady k čítaniu s porozumením

Ukážka CVIČNÉHO TESTU K PRIJÍMACIEMU KONANIU Z DOD ONLINE KURZOV - po vyplnení a odoslaní dostanete výsledky s analýzou správnych odpovedí (január 2021) - klik na TEST

TESTY

Cvičný test z anglického jazyka
Cvičný test zo slovenského jazyka
Cvičný test na prácu s textom

 

TESTY 2019-2020

 

Cvičný test z anglického jazyka

Test z anglického jazyka – prípravný kurz k prijímacím skúškam

 

Cvičný test zo slovenského jazyka

Test zo slovenského jazyka a literatúry – prípravný kurz k prijímacím skúškam

 

PRIHLÁŠKA na štúdium na strednej škole a POKYNY na vyplňovanie

Prihlášku na štúdium na strednej škole si takisto môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, číslo dverí 228.