Vzdelávanie 2021/2022

   

Aktualizačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie:

Preventívne psychologické poradenstvo:

Školenie o kybernetickej bezpečnosti

Formou offline školenia, poskytovateľ osobnyudaj.sk

11.12.2021 - 21.12.2021

absolvovali DVAJA

začínajúci pedagogickí zamestnanci

Hodnotenie:

Školenie IKT - Hygiena pri práci s počítačom

12.10.2021

Hodnotenie:

Školenie IKT - Všeobecné digitálne zručnosti

21.12.2021

Hodnotenie:

Školenie IKT - Práca v prostredí Office 365

22.12.2021

Hodnotenie:

Školenie IKT - Práca v programe EXCEL

22.12.2021

Hodnotenie:

Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch – zmeny od 01.01.2022

21.12.2021

Hodnotenie:

Zákon č. 415/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – zmeny od 19.11.2021

20.12.2021

Hodnotenie: