Oznamy

Hlasovanie v II. ročníku DramaFest

Hlasovanie v II. ročníku DramaFest

Aj napriek nepriaznivej situácii naši žiaci zorganizovali druhý ročník divadelného festivalu DramaFest. Žiaci bilingválnej anglickej sekcie Gymnázia J.B. Magina vo Vrbovom si pripravili divadelnú adaptáciu známeho diela Oliver Twist od anglického spisovateľa Charlesa Dickensa.  Anglické divad...

Pozvánka na DOD

Pozvánka na DOD

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové srdečne pozýva záujemcov o štúdium, rodičov aj výchovných poradcov základných škôl na VIRTUÁLNY Deň otvorených dverí. DOD sa bude konať dňa 5. decembra 2020 od 9:00-11:30 s nasledovným harmonogramom: 8:45 - 9:00 Prihlasovanie 9:00 - 9:30 Prestavenie ško...

Orchester z krajiny ticha

Orchester z krajiny ticha

V utorok 10.11 2020 sme sa zúčastnili festivalu Jeden svet. Podujatie kažoročne ponúka verejnosti nové pohľady na globálne témy, v prípade „nášho“ filmu išlo migráciu, demokraciu a rasizmus – ale našli sme tam aj všeličo iné. Zúčastnili sme sa online premietania filmu Orcehster z ...

Facebook

Youtube kanál