Organizácia školského roka

2021/2022

aktualizujeme!!!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2021/2022.

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021 a končí sa 31. augusta 2022.

VYUČOVANIE

Polrok od do
I. polrok 2. septembra 2021 31. januára 2022
II. polrok 1. februára 2022 30. júna 2022

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

16. november 2021 priebežné hodnotenie za I. štvrťrok
25. január 2022 klasifikačná porada za I. polrok
5. apríl 2022 priebežné hodnotenie za III. štvrťrok
17. máj 2022 klasifikačná porada za II. polrok pre 4. a 5. ročníky
21. jún 2022 klasifikačná porada za II. polrok

* Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové si vyhradzuje zmeny termínov zasadnutí pedagogickej rady.

SCHÔDZE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

1. schôdza 21. september 2021
2. schôdza 16. január 2022
3. schôdza 5. apríl 2022
Konzultácie individuálne podľa potreby počas celého školského roka

PRÁZDNINY

  začínajú - končia vyučovanie sa začína
Jesenné 28. októbra 2021 - 29. októbra 2021 2. novembra 2021 (utorok)
Vianočné 23. decembra 2021 - 7. januára 2022 10. januára 2022 (pondelok)
Polročné 4. februára 2022 7. februára 2022 (pondelok)
Jarné 28. február 2022 - 4. marec 2022 7. marec 2022 (pondelok)
Veľkonočné 14. apríla 2022 - 19. apríla 2022 20. apríla 2022 (streda)
Letné 1. júla 2022 - 2. septebmer 2022 5. septembra 2022 (pondelok)

ŠTÁTNE SVIATKY

1.9.2021 (streda) Deň Ústavy Slovenskej republiky
17.11.2021 (streda) Deň boja za slobodu a demokraciu
1.1.2022 (sobota) Deň vzniku SR
5.7.2022 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.8.2022 Výročie Slovenského národného povstania

 DNI PRACOVNÉHO POKOJA

15.9.2021 (streda) Sedembolestná panna Mária
1.11.2021 (pondelok) Sviatok všetkých svätých
24.12.2021 (piatok) Štedrý deň
25.12.2021 (sobota) Prvý sviatok vianočný
26.12.2021 (nedeľa) Druhý sviatok vianočný
6.1.2022 (štvrtok) Traja králi
15.4.2022 (piatok) Veľkonočný piatok
18.4.2022 (pondelok) Veľkonočný pondelok
1.5.2022 (nedeľa) Sviatok práce
8.5.2022 (nedeľa) Deň víťazstva nad fašizmom