Organizácia školského roka

2020/2021

 

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 518/2010 Zb. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných a stredných školách a sprievodcom na školský rok 2020/2021 sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020 a končí sa 30. júna 2021.

VYUČOVANIE

Polrok od do
I. polrok 2. septembra 2020 29. januára 2021
II. polrok 2. februára 2021 30. júna 2021

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

24. novembra 2020 priebežné hodnotenie za I. štvrťrok
26. januára 2021 klasifikačná porada za I. polrok
13. apríla 2021 priebežné hodnotenie za III. štvrťrok
13. mája 2021 klasifikačná porada za II. polrok pre 4. a 5. ročníky
22. júna 2021 klasifikačná porada za II. polrok

* Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové si vyhradzuje zmeny termínov zasadnutí pedagogickej rady.

SCHÔDZE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

1. schôdza 22. september 2020
2. schôdza 24. november 2020
3. schôdza 13. apríl 2021
Konzultácie individuálne podľa potreby počas celého školského roka

PRÁZDNINY

  začínajú - končia vyučovanie sa začína
Jesenné 29. októbra 2020 - 30. októbra 2020 2. novembra 2020 (pondelok)
Vianočné 23. decembra 2020 - 7. januára 2021 8. januára 2021 (piatok)
Polročné 1. februára 2021 2. februára 2021 (utorok)
Jarné 1. marec 2021 - 5. marec 2021 8. marec 2021 (pondelok)
Veľkonočné 1. apríla 2021 - 6. apríla 2021 7. apríla 2021 (streda)
Letné 1. júla 2021 - 31. augusta 2021 2. septembra 2021 (štvrtok)

ŠTÁTNE SVIATKY

1. september 2020 Deň Ústavy Slovenskej republiky
17. november 2020 Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január 2021 Deň vzniku SR
1. máj 2021 Sviatok práce
8. máj 2021 Deň víťazstva nad fašizmom
5. júl 2021 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. augusta 2021 Výročie Slovenského národného povstania

ĎALŠIE DNI PRACOVNÉHO POKOJA OKREM SOBÔT A NEDIEĽ

1. november 2020 Sviatok všetkých svätých
25. december 2020 Prvý sviatok vianočný
26. december 2020 Druhý sviatok vianočný
2. apríl 2021 Veľkonočný piatok
5. apríl 2021 Veľkonočný pondelok