Organizácia školského roka

2019/2020

 

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 518/2010 Zb. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných a stredných školách a POP na školský rok 2019/2020 sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019 a končí sa 30. júna 2020.

VYUČOVANIE

Polrok od do
I. polrok 2. septembra 2019 31. januára 2020
II. polrok 4. februára 2020 30. júna 2020

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

19. novembra 2019 priebežné hodnotenie za I. štvrťrok
28. januára 2020 klasifikačná porada za I. polrok
7. apríla 2020 priebežné hodnotenie za III. štvrťrok
12. mája 2020 klasifikačná porada za II. polrok pre 4. a 5. ročníky
23. júna 2020 klasifikačná porada za II. polrok

* Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové si vyhradzuje zmeny termínov zasadnutí pedagogickej rady.

SCHÔDZE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

1. schôdza 24. september 2019
2. schôdza 19. november 2019
3. schôdza 7. apríl 2020
Konzultácie individuálne podľa potreby počas celého školského roka

PRÁZDNINY

  začínajú - končia vyučovanie sa začína
Jesenné 30. októbra 2019 - 31. októbra 2019 4. novembra 2019 (pondelok)
Vianočné 23. decembra 2019 - 7. januára 2020 8. januára 2020 (streda)
Polročné 3. februára 2020 4. februára 2020 (utorok)
Jarné 17. februára 2020 - 21. februára 2020 24. februára 2020 (pondelok)
Veľkonočné 9. apríla 2020 - 14. apríla 2020 15. apríla 2020 (streda)
Letné 1. júla 2020 - 31. augusta 2020 2. septembra 2020 (streda)

ŠTÁTNE SVIATKY

1. september 2019 Deň Ústavy Slovenskej republiky
17. november 2019 Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január 2020 Deň vzniku SR
1. máj 2020 Sviatok práce
8. máj 2020 Deň víťazstva nad fašizmom
5. júl 2020 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. augusta 2020 Výročie Slovenského národného povstania

ĎALŠIE DNI PRACOVNÉHO POKOJA OKREM SOBÔT A NEDIEĽ

1. november 2019 Sviatok všetkých svätých
25. december 2019 Prvý sviatok vianočný
26. december 2019 Druhý sviatok vianočný
10. apríl 2020 Veľkonočný piatok
13. apríl 2020 Veľkonočný pondelok