Dištančné vzdelávanie pokračuje

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Milí žiaci, vážení rodičia,
na základe usmernenia z Odboru školstva TTSK, ktoré vychádzalo z vyhodnotenia informácií zo zasadnutia Pandemického strediska TTSK, ako aj vyjadrení regionálnych RÚVZ Vás touto cestou chceme informovať,

že aj naďalej od 08.O3.2021 budeme pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou.

O prípadnej zmene vývoja situácie Vás budeme okamžite informovať.
Prajeme príjemné prežitie zvyšku jarných prázdnin!
Vedenie školy

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA