Informácie k prijímaciemu konaniu

Informácie k prijímaciemu konaniu

Vážení rodičia,

priebežne sme Vás informovali, že ku dňu 24.3.2020 zverejníme nové termíny prijímacích skúšok.

Momentálne na základe usmernenia MŠ VV a  športu SR zo dňa 24.03.2020 sa prijímacie skúšky na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) uskutočnia najskôr do 1 týždňa od odvolania prerušenia vyučovania.

Presný termín  pre jednotlivé stredné školy určia okresné úrady v sídle kraja.

Naďalej Vás prosíme o priebežné sledovanie našej webstránky, kde budeme zverejňovať všetky aktuálne informácie.

Napriek súčasnej zložitej situácii veríme, že dokážeme zvládnuť tieto výzvy spolu s Vašimi deťmi!!!

Držte sa v zdraví!

Vedenie školy

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

Facebook

Youtube kanál