Projekt ŠPÚ

Slávnostné udeľovanie certifikátov

Slávnostné udeľovanie certifikátov

Dňa 28. marca 2019 navštívil naše gymnázium riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Cieľom jeho návštevy bolo slávnostné  udeľovanie certifikátov pedagógom, ktorí úspešne absolvovali pilotný projekt „Sociálno-komunikačné zručnosti na základných a stredn...

Záverečný modul projektu ŠPÚ

Záverečný modul projektu ŠPÚ

Dňa 9. februára 2019 naši pedagógovia absolvovali finálny modul školenia, ktorý bol tentokrát zameraný na rozvoj mediálnych zručností. Samotné školenie pod vedením dvoch odborníkov z praxe a to Mgr. Jany Balkovej – RTVS, Bratislava a Mgr. Magdalény Švecovej, PhD. FMK UCM, Trnava bol rozdel...

Tréning komunikácie

Tréning komunikácie

Dňa 24 .novembra 2018 pedagógovia našej školy absolvovali 2. model vzdelávania v rámci pilotného projektu ŠPÚ na tému „Prezentačné zručnosti“. Tento tréning bol vedený pod taktovkou vynikajúcich odborníkov z Paneurópskej vysokej školy z Fakulty masmédií - Doc. PhDr. Evy Chudinovej, PhD., Prof. Mgr. ...

Efektívna komunikácia v práci učiteľa

Efektívna komunikácia v práci učiteľa

Dňa 27.10.2018 absolvovali naši učitelia 1. modul školenia pod vedením vynikajúcich školiteliek doc. PhDr. Zory Hudíkovej , PhD a doc. PhDr Vierky Lincovej z Univerzity Cyrila a Metodav Trnave na tému“ Efektívna komunikácia“. V prvej časti sme sa venovali typológii ľudí, ktorá j...

Naše gymnázium vybrané do pilotného  projektu Štátneho pedagogického ústavu

Naše gymnázium vybrané do pilotného projektu Štátneho pedagogického ústavu

Naše gymnázium bolo v školskom roku 2018/2019 vybrané spolu s ďalšími 8 základnými a strednými školami na Slovensku do pilotného projektu „Sociálno-komunikačné zručnosti na základných a stredných školách pod záštitou  Štátneho pedagogického ústavu. Cieľom tohto  projektu bude získanie a ap...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA