Trieda 3. BA

Výroba mydla

Na hodine chémie sme v rámci laboratórnej práce vyrábali mydlo. Keď to dokázali starí Sumeri, prečo by sme to nezvládli aj my (s pomocou hydroxidu sodného)?

Každý sa na hodinu pripravil – priniesol svoje suroviny na výrobu mydla a rôzne farbivá či vonné zmesi.

Zvuky dohadovania, pokynov, ponorného mixéra a vôňa bravčovej masti boli prítomné počas celej našej 45-minútovej hodiny.

Prácu sme úspešne zvládli a momentálne čakáme, kým bude naše mydlá možné použiť.

Aj toto je jedna z hodín, na ktoré nezabudneme a ani na to, ako funguje saponifikácia tukov, lebo, ako sa hovorí: Lepšie raz zažiť ako stokrát počuť.