Trieda 1. BA

Prváci sa učia z domu:

 

1. Chémia z domu:

"Témou bola chemická rovnováha!

Naši šikovní prváci svojou prácou na hodinách chémie dokazujú, že chémia nie je pre nič ťažkou vedou!

Aj v domácom prostredí všetko spoločne zvládame :)"

Chémia 1

Chémia 2

Chémia 3

2. Frázové slovesá:

video