Aplikovaná ekonómia

Inovačný workshop

Inovačný workshop

Žiaci  4.BA triedy sa zúčastnili inovačného workshopu, ktorý prebiehal v spolupráci so slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou patriacou pod ministerstvo hospodárstva. Počas 4 hodinového workshopu sa žiaci zoznámili s procesmi inovačného procesu a lektori ukázali študent...

Úspešné ukončenie Tuzec Ja firmy

Úspešné ukončenie Tuzec Ja firmy

Tento rok, napriek zmene formy vyučovania a možnosti pokračovať fyzicky v obchodnej činnosti, môžem povedať, že si žiaci 4.BA počínali v podnikaní vynikajúco. Toto je predmet kde sa z klasického učiteľa stáva motivátor, mentor, ktorý neznámkuje a neopravuje písomky a ...

Vianočné trhy aj s našou firmou

Vianočné trhy aj s našou firmou

Tešíme sa na Vás na Vianočných trhoch. 

Webinár - kritické myslenie

Webinár - kritické myslenie

  Orientovať sa v množstve informácii nie je v dnešnej dobe veľmi jednoduché. Preto sa žiaci 4.BA triedy sa zúčastnili webináru, ktorý prebiehal  formou online rozhovoru s novinárkou ekonomickej sekcie p. Ščechovičovou, ktorá poukázala najmä na dôležitosť kritického mysl...

TuZec

TuZec

Oznamujeme Vám zrod našej firmy TuZec, ktorá odštartuje svoju funkciu prvou akciou už TENTO ŠTVRTOK - 7.11.2019 o 11:40!!! Budeme predávať naše domáce hranolky, takže prídite s plnými peňaženkami a prázdnymi žalúdkami vo štvrtok do auly - tešíme sa na vás! Poprosili by sme vás taktiež ako je...

Odborník z praxe na hodinách Aplikovanej ekonómie

Odborník z praxe na hodinách Aplikovanej ekonómie

Hodiny ekonómie na našej škole boli obohatené diskusiou a prednáškou s profesionálom z praxe Ing. Filanom, ktorý napriek zaneprázdnenosti prišiel, aby žiakom porozprával ako firmy fungujú v reálnom svete. Žiakov prednáška veľmi zaujala a priniesla nové informácie, ktoré si môžu prepo...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA