Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

V stredu - dňa 5.mája 2021 je udelené riaditeľské voľno všetkým žiakom Gymnázia J.B.Magina Vrbové z organizačných dôvodov.

Vyučovanie prezenčnou formou pre končiace ročníky 4A a 5BA bude pokračovať od štvrtka t.j 6.mája 2021, všetky ostatné ročníky pokračujú v dištančnom vzdelávaní do odvolania.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA