Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

V pondelok - dňa 26.4.2021 je udelené riaditeľské voľno všetkým žiakom Gymnázia J.B.Magina Vrbové z organizačných dôvodov.

Vyučovanie prezenčnou formou pre končiace ročníky 4A a 5BA bude pokračovať od utorka t.j 27.4.2021, všetky ostatné ročníky pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA