Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v RUSKOM jazyku

Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v RUSKOM jazyku

PORADIE UCHÁDZAČOV

prijímacieho konania na bilingválne štúdium v ruskom jazyku v školskom roku 2022/2023

V prípade prijatých uchádzačov termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium v SŠ je od 18. mája 2022 najneskôr do 23. mája 2022.

Potvrdenie sa doručuje odoslaním naskenovaného tlačiva cez Edupage,  e-mailom, poštou alebo osobne na adresu SŠ, príp. do el. schránky školy.

Maximálny počet bodov, ktoré mohol uchádzač získať v prijímacom konaní je 267 - teda maximálne 249 za testy a maximálne 18 za súťaže.

PRIJATÍ UCHÁDZAČI

Kód Body Poradie
EU16C 172 1
NV74T 168 2
SR03T 166 3
VR55U 165 4
NA33S 163,5 5
RB07M 157,5 6
CL27L 156,5 7
DK64K 149 8
UC04S 142 9
NK00P 139 10
ER00P 138 11
SM22M 135 12
HO73X 128,5 13
OK47A 100,5 14

 

NEÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI

Kód Body Poradie
PF81O 57 N

Vrbové, 18.mája 2022

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA