Školské aktivity

Opekačka s prvákmi

Opekačka s prvákmi

Opäť sa začína školský rok, ktorý okrem iného so sebou prináša aj nových prvákov. Tento rok Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom otvorilo dve prvé triedy – z toho jednu bilingválnu. A hneď prvý týždeň čakalo na nás, prvákov, prekvapenie – 4.9.2015 sme sa vybrali spoločne na farmu Etelka v Prašníku, kto...

Hello, Manchester!

Hello, Manchester!

V dňoch od 20.6 -27.6.2015 sa študenti prvého ročníka bilingválnych tried zúčastnili jazykovo- poznávacieho pobytu v Manchestri. Počas pobytu mali žiaci možnosť preveriť si svoje jazykové zručnosti pri komunikácii s britskými či nemeckými kadetmi, ktorí im pomáhali zvládnuť športové aktivity na vode...

Paríž 2015

Paríž 2015

Žiaci druhých a tretích ročníkov sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Paríža, ktorý sa konal v dňoch 8.5. - 15. 5. 2015. Okrem našich profesoriek, a to pani profesorky Vatrtovej, Pádejovej a Vráblovej, nás sprevádzala naša výborná sprievodkyňa Katka, ktorá zájazd obohatila o množstvo zaujímavostí. ...

Írsko – smaragdový ostrov

Írsko – smaragdový ostrov

Náš zájazd do Írska sa začal 04.04.2015. Plní očakávania sme sa stretli pri kostole. V autobuse nás už čakali spoluúčastníci zájazdu, gymnazisti zo Žiliny. Nasadli sme a smerovali cez Česko a Nemecko do Belgicka. Po ceste sme sa zastavili pre sprievodcu Karola, ktorý nastupoval v Kútoch. Odtiaľ sme ...

16. ročník Keď si vymýšľam...

16. ročník Keď si vymýšľam...

Dňa 16.4.2015 prebehlo na gymnáziu J.B.Magina slávnostné vyhodnotenie 16. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní sci-fi poviedok „Keď si vymýšľam“.  V toto slnečné popoludnie prišli nielen ocenení žiaci a porota, ale taktiež k nám zavítalo i mnoho významných hostí. Medzi primátormi, riaditeľmi a...

Krajské kolo súťaže Enersol

Krajské kolo súťaže Enersol

Dňa 20.3.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola súťaže Enersol. Je to súťaž, ktorá sa zaoberá obnoviteľnými zdrojmi energie a jej realizátori sa snažia hľadať riešenia, ktoré by viedli k ich intenzívnejšiemu využívaniu. Žiaci našej školy sa pravidelne pod vedením Mgr. Michálkovej do súť...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA