Rozlúčka s maturantmi a koniec jednej éry gymnázia

Rozlúčka s maturantmi a koniec jednej éry gymnázia

20. máj 2022 bol pre viacerých študentov našej školy plný spomienok, emócií a ďakovných slov.

Maturanti z tried 4A (posledná klasická trieda nášho gymnázia) a 5BA si prešli spolu so svojimi tablami tradičnou študentskou bránou, ktorou ich do akademického týždňa vyprevadili žiaci nižších ročníkov a ich učitelia.

Srdečné a povzbudivé slová k náročným skúškam si študenti vypočuli nielen od riaditeľky školy, ale aj od spolužiakov v podaní Adama Kinzela - predsedu ŽŠR:

"Blíži sa finále. Koniec stredoškolského štúdia spojený s maturitnou skúškou. Dobre viem, že teraz trávite väčšinu svojho voľného času nad učebnicami a zošitmi. Avšak dnes sme sa tu zišli, aby sme sa s vašim ročníkom rozlúčili. Aby ste si sami pospomínali na posledných 5 rokov, počas ktorých ste nás formovali a posúvali na nás vaše vedomosti – nie zrovna tie akademické, ale skôr tie praktické a zároveň ste boli ochotní nám s čímkoľvek pomôcť. Preto vám z vďaky v mene našej triedy aj ostatných študentov chcem popriať veľa šťastia pri maturitách. Nebude to ľahké, ale som si istý, že to všetci zvládnete a budete môcť spokojne odísť do zamestnania alebo na vysokú školu. Akokoľvek sa rozhodnete, vedzte, že tu stále budete vítaní. Ďakujeme vám!"

Slová poďakovania od našich končiacich vyčarovali úsmev i slzy dojatia na tvárach vyučujúcich aj triednych učiteľov. Za triedu 5BA v podaní Mateja Raaba:

"Čoskoro nastane naše posledné zvonenie. Poslednýkrát v priestoroch tejto školy budeme počuť, ako študenti tohto gymnázia, ten známy požiarny zvonček. Aj keď sme to my, maturanti, kto sme nastúpení pred vami, túto chvíľu chceme venovať práve vám. Tým, ktorí ste s nami zdieľali momenty na tejto škole. Zažili ste s nami tie dobré aj tie zlé časy, tie vtipné momenty ale aj trpké. Každý jeden z vás mal vplyv na náš život, či už ste stáli pred katedrou alebo zaberali miesto pred automatom či obsadzovali sedadlá v autobuse (napriek vašej prísahe, pozerám sa na vás, tretiaci!)

Mohli by sme takto pokračovať veľmi dlho, spomínať na všetko čo ste nás naučili a na všetky úsmevné momenty z hodín.  Ako sa hovorí, človek si uvedomí čo má až keď to stratí. A to platí aj v tomto prípade. Ďakujeme Vám za váš čas, ktorý ste nám venovali.

A na záver vám všetkých chceme len vyznať:

Sme šťastní, lebo nás čakajú nové začiatky.

Sme smutní, lebo sa za nami zatvárajú známe dvere.

Sme šťastní, že ste nás dostali až sem.

Sme smutní, keď uvažujeme, či sa občas veci nedali robiť inak.

Sme šťastní, že ste tu všetci boli s nami.

Sme smutní, že teraz sme odkázaní sami na seba.

Sme smutní, že teraz ste odkázaní sami na seba.

Sme smutní, že teraz budeme spolu len v našich spomienkach.

Sme šťastní, lebo vieme, že vďaka vám nám teraz nič nestojí v ceste.

Tak hor sa vpred a hor sa do života!"

Triedni učitelia sa rozlúčili so svojimi „deťmi“ z ktorých sa počas štúdia stali krásni a úspešní mladí ľudia.

V priebehu rozlúčky boli riaditeľkou školy ocenení maturanti, ktorí dosiahli mimoriadne študijné výsledky alebo významne reprezentovali školu.

Nech boli roky štúdia našich maturantov akokoľvek ťažké, nezvyčajné, poznačené pandémiou a dištančným vyučovaním, sú už minulosťou!

Všetkým absolventom prajeme, aby úspešne zložili maturitnú skúšku a otvorili si tak dvere k ďalšej životnej etape.

Ďakujeme, že sme mali tú česť viesť vás počas štúdia a stáť pri vás v dobrom aj zlom...

Nezabudneme na vás – zostanete súčasťou histórie našej školy a našich spomienok!!!

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA