Pedagogickí zamestnanci

Gr Mgr. Henrieta Gromanová AJG, KAJ riaditeľka školy Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Fi Ing. Jana Filanová FYZ, INF, PSE, TSV zástupkyňa riaditeľky Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Be Mgr. Katarína Berlanská TSV   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Bo Mgr. Milena Bobáňová RUJ   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Di Mgr. Veronika Dingová RUJ, RUL, RKK, OLU, DER   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ga Mgr. Alexandra Gabaríková ANJ, AJG, AKO, RAK, PWJ, DEJ   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ha Mgr. Monika Hagarová GEG, SEG, RUJ   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
He Mgr. Natália Hermannová AJG, AAA, AKO, OLA, PWJ   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ch Mgr. Alexandra Chromiaková MAT, BIO, SEB   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ja Mgr. Miroslava Jamrichová  ANJ, AJG, OLA, AKO   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ke PaedDr. Jaroslava Kériová SJL, ESI, AAA, AKO, AJG   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Mgr. Pavol Koiš DEJ, ETV, SED, TSV   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Kz Mgr. Zuzana Koišová MAT, CVM, PYE   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ka Ing. Anastázia Kršňáková FYZ, INF   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Mi Mgr. Andrea Michálková CHE, SEC, BIO, TSV   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Mo Mgr. Zuzana Motyčková  AJG, BSE, ECS, APE, EKO   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Pu Mgr. Hana Puváková SJL, LSE, ESI, NBV   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Re Mgr. Iveta Reháková SJL, NEJ   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
St Mgr. Ján Stankovič AJG, GAJ, DEJ, RAK   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vz Mgr. Zuzana Vatrtová FRJ, PSY, PYE, UKL   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Va Mgr. Tatiana Vavríková SPS, OBN, TSV   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
      zahraničný lektor ANJ  
      zahraničný lektor RUJ

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

SKRATKY PREDMETOV

Skratka Predmet Skratka Predmet
AAA Anglická a americká literatúra KCJ Konverzácia v cudzom jazyku
AJG Anglická gramatika LSE Literárny seminár
AKO Anglická konverzácia MAT Matematika
ANJ Anglický jazyk NBV Náboženská výchova
ANX Praktická angličtina NEJ Nemecký jazyk
APE Aplikovaná ekonómia OBN Občianska náuka
BIO Biológia OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku
BSE Bussines english PSE Prírodovedný seminár
CVM Cvičenia z matematiky PSY Psychológia
DEJ Dejepis PWJ Písanie v anglickom jazyku
ECO Economics PYE Psychosociálny tréning
ECS Seminar in Economics RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
EKO Ekonomika RKK Ruská konverzácia
ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry RUJ Ruský jazyk
ETV Etická výchova SEB Seminár z biológie
FRJ Francúzsky jazyk SEC Seminár z chémie
FYZ Fyzika SED Seminár z dejepisu
GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku SEG Seminár z geografie
GEG Geografia SJL Slovenský jazyk a literatúra
CHE Chémia SPS Spoločenskovedný seminár
INF Informatika TSV Telesná a športová výchova
KAJ Konverzácia v anglickom jazyku UKL Umenie a kultúra