Projekt ŠPÚ

Tréning komunikácie

Tréning komunikácie

Dňa 24 .novembra 2018 pedagógovia našej školy absolvovali 2. model vzdelávania v rámci pilotného projektu ŠPÚ na tému „Prezentačné zručnosti“. Tento tréning bol vedený pod taktovkou vynikajúcich odborníkov z Paneurópskej vysokej školy z Fakulty masmédií - Doc. PhDr. Evy Chudinovej, PhD., Prof. Mgr. ...

Efektívna komunikácia v práci učiteľa

Efektívna komunikácia v práci učiteľa

Dňa 27.10.2018 absolvovali naši učitelia 1. modul školenia pod vedením vynikajúcich školiteliek doc. PhDr. Zory Hudíkovej , PhD a doc. PhDr Vierky Lincovej z Univerzity Cyrila a Metodav Trnave na tému“ Efektívna komunikácia“. V prvej časti sme sa venovali typológii ľudí, ktorá j...

Naše gymnázium vybrané do pilotného  projektu Štátneho pedagogického ústavu

Naše gymnázium vybrané do pilotného projektu Štátneho pedagogického ústavu

Naše gymnázium bolo v školskom roku 2018/2019 vybrané spolu s ďalšími 8 základnými a strednými školami na Slovensku do pilotného projektu „Sociálno-komunikačné zručnosti na základných a stredných školách pod záštitou  Štátneho pedagogického ústavu. Cieľom tohto  projektu bude získanie a ap...

Facebook

Youtube kanál