Informácie k nástupu na prezenčnú formu vyučovania
Oznamy Pridané: 05. máj 2021

Informácie k nástupu na prezenčnú formu vyučovania

Na základe aktuálnych usmernení MŠVVaSSR Vám touto cestou oznamujeme, že od 

pondelka 10. mája 2021 nastupujú všetci žiaci na PREZENČNÉ VYUČOVANIE.

 

V priestoroch školy je stále platná povinnosť nosiť prekryté horné dýchacie cesty napr. rúškom. 

V deň nástupu na prezenčnú formu vyučovania sa každý žiak preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti.

Tlačivá na stiahnutie:

Neplnoletý žiak: Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

Plnoletý žiak: Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

- žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, sa musia individuálne nahlásiť do piatku 7.mája 2021 do 10:00 u vedúcej jedálne t.č.: 033/7792471

- internát je pre žiakov sprístupnený od nedele 9.mája 2021, žiaci sa taktiež musia preukázať vyhlásením o bezinfekčnosti (tlačivá na stiahnutie vyššie)

Žiak, ktorý zo závažných zdravotných dôvodov (karanténa, iné zdravotné dôvody) na prezenčné vyučovanie NENASTÚPI, informuje do piatku 7.mája 2021 do 10:00 svojho triedneho učiteľa.

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA:

- od 10.5.2021 - 14.5.2021: vyučovanie prebieha podľa upraveného "online" rozvrhu, ktorý v piatok 7.mája triedni učitelia zašlú svojim žiakom (rozvrh bude od piatku zverejnený aj v IZK)

- dňa 12.5.2021 od 8:30 - 12:00 hod. sa uskutočnia teambuildingové aktivity s triednymi učiteľmi

- od 17.5.2021: vyučovanie prebieha podľa "prezenčného" rozvrhu, platného od 7.9.2020 (rozvrh opätovne zverejníme aj v IZK)

Tešíme sa na Vás, milí žiaci!!!

 

 

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA