Spell & Tell 2018

Spell & Tell 2018

Úspešne pokračujeme v usporadúvaní súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. V tomto, už šiestom ročníku, sa súťaže zúčastnili žiaci základných škôl z Vrbového, Piešťan, Nového Mesta nad Váhom, Podolia, Kočoviec, Trakovíc, Moravian nad Váhom a Bziniec pod Javorinou.
Mladé talenty aj tento rok súťažili v hláskovaní, počúvaní a rozprávaní príbehov. 
Súťaž sa skončila s výsledkom:
-    na treťom mieste sa umiestnili žiaci ZŠ s MŠ Podolie
-    na druhom mieste skončili žiaci ZŠ s MŠ Kočovce
-    víťazmi šiesteho ročníka Spell & Tell sa stali žiaci ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom.

Ďakujeme všetkým za skvelú organizáciu a účasť.

Facebook

Youtube kanál