Biela pastelka

Biela pastelka

Mesto Vrbové a žiaci Gymnázia J.B.Magina pomáhajú

nevidiacim a slabozrakým

V dňoch 19.9. a 20.9.2019 žiaci Gymnázia J.B.Magina, Vrbové sa rozbehli do ulíc a škôl nášho mesta, aby pomohli zrealizovať verejnú zbierku „Biela pastelka“. Únia slabozrakých a nevidiacich organizuje túto zbierku od roku 2002 a je najväčšou organizáciou svojho druhu na Slovensku pre ľudí so zrakovým postihnutím. Vďaka ochote žiakov a občanov mesta Vrbové a ich dobrovoľným príspevkom sme pomohli nevidiacim a slabozrakým v nasledujúcich aktivitách:

  • S výučbou čítania a písania Braillovho písma
  • S nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou
  • S kurzami práce s kompenzačnými pomôckami
  • S nácvikom sebaobslužných činností
  • So špecializačným sociálnym poradenstvom

Svojou nezištnou podporou ste opäť pomohli urobiť život krajší tým ľuďom, ktorí sa potrebujú o niekoho oprieť.

Ďakujeme všetkým, ktorí si bielu pastelku zakúpili a prejavili tak úctu spolupatričnosti!!!

Zamestnanci a študenti Gymnázia J.B.Magina