Trieda 2. BA

NAŠA TRIEDA
 

Na našich predchádzajúcich hodinách etickej výchovy nám náš učiteľ Mgr. Pavol Koiš zadal neľahkú úlohu. „Decká, spravte myšlienkovú mapu o vašej triede,“ hlásalo jeho zadanie. Po výmene prekvapených pohľadov medzi sebou a ujasnení si toho, čo je to myšlienková mapa sme sa pustili do práce. „Ako začneme?“ padla prvá otázka. „No, ja by som takto do stredu toho papiera napísala… 2. BA,“ znela odpoveď. Čo najkrajšie sme napísali do stredu 2. BA a ďalej sme sa pozerali na, teraz už len takmer, prázdny výkres formátu A3. Našťastie, potom nás kopla múza a nápady sa pomaly začali kopiť a pretvarovať sa do ďalších myšlienok na našej mape. Rozdelená bola do 4 častí: pozitíva, problémy, skupiny a zárodky reči. V tejto myšlienkovej mape sme vypichli  najvýznamnejšie osobnosti našej triedy, isté tvrdenia sme podporili reálnymi výrokmi našich učiteľov. Uviedli sme aj jeden z najznámejších filozofických smerov našej triedy hneď po pingpongizme: F Eminizmus. Samozrejme, nechýbala ani zbierka najpoužívanejších frazeologizmov, ktoré sme ukryli pod názvom zárodky reči.

Keby sme to mali zhrnúť, naša psychiatrická liečebňa trieda je rôznorodá a naozaj je o nás pravdivý výrok: Ako keby sme sa našli.