Návšteva ruskej delegácie u primátorky mesta Vrbové

Návšteva ruskej delegácie u primátorky mesta Vrbové

Dňa 18.9.2018 privítala Dott.Mgr. Ema Magiová ruskú delegáciu z mesta Votkinsk, veľmi netradičným spôsobom a to príhovorom v ruskom jazyku. Delegáciu, ktorá na Slovensko zavítala na pozvanie Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové ako partnerskej školy, tvorili riaditeľka prestížneho lýcea p. Oľga Valerievna Strelkova spolu so zástupkyňou školy a ich študenti. Vysoko ocenili úprimný záujem pani primátorky nielen o systém vzdelávania tejto krajiny, ale aj o samotnú školu. Hostia skonštatovali, že boli veľmi radi, že návšteva mesta Vrbové bolo zavŕšením ich pobytu na Slovensku.

Všetci potvrdili, že mestoVrbové je síce neporovnateľne menšie od mesta Votkinsk, avšak čistota mesta doplnená pozitívnymi a priateľskými ľuďmi ich ohúrila. Votkinské lýceum je partnerskou školou Gymnázia J.B.Magina a spolu s riaditeľkou školy Mgr. Henrietou Gromanovou predstavili p. primátorke ich spoločné plány. Gymnázium Jána Baltazára Magina otvára v budúcom školskom roku 2019/2020 jednu bilingválnu triedu s druhým vyučovacím jazykom ruským, jedinú tohto typu v Trnavskom samosprávnom kraji. Spolupráca týchto dvoch škôl bude spočívať nielen vo výmenných jazykových pobytoch žiakov ruskej triedy, ale aj vzdelávacích pobytoch učiteľov s cieľom výmeny odborných skúseností z oblasti výchovy a vzdelávania.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA