Medzinárodná spolupráca

Отчёт по стажировке в Словакии

Отчёт по стажировке в Словакии

Всё началось с предложения моего научного руководителя, Таревой Елены Генриховны, поучаствовать в конкурсе Русского языка, как иностранного, победитель которого должен был отправиться на стажировку в другую страну с целью обучать русскому языку студентов школы. Для победы необходимо было пройти необ...

Predstavenie Uralskej štátnej právnickej univerzity v Jekaterinburgu

Predstavenie Uralskej štátnej právnickej univerzity v Jekaterinburgu

Dňa 24. októbra 2018 nás navštívili predstavitelia Uralskej štátnej právnickej univerzity v Jekaterinburgu, ktorí našich študentov oboznámili s možnosťami a podmienkami štúdia na ich univerzite.

Spokojní ruskí partneri písali o nás v novinách

Spokojní ruskí partneri písali o nás v novinách

V mesiaci október vyšiel článok v ruských regionálnych novinách o ktorom nás s potešením informovali naši partneri z Votkinského lýcea. V článku opisujú svoje nezabudnuteľné zážitky z návštevy na našej škole ako aj pobytu na Slovensku v septembri 2018. Sme veľmi radi, že o svoje skúsenosti sa podeli...

Návšteva ruskej delegácie u primátorky mesta Vrbové

Návšteva ruskej delegácie u primátorky mesta Vrbové

Dňa 18.9.2018 privítala Dott.Mgr. Ema Magiová ruskú delegáciu z mesta Votkinsk, veľmi netradičným spôsobom a to príhovorom v ruskom jazyku. Delegáciu, ktorá na Slovensko zavítala na pozvanie Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové ako partnerskej školy, tvorili riaditeľka pres...

Otvorená hodina dejepisu v ruskom jazyku

Otvorená hodina dejepisu v ruskom jazyku

Dňa 17.9.2018 naša škola privítala delegáciu z ruskej partnerskej školy z Votkinska.Bol to veľmi netradičný deň najmä pre našich študentov, keďže riaditeľka Votkinského lýcea sa rozhodla odučiť dve hodiny  dejepisu. Témou týchto dvoch hodín boli „ Osobnosti svetovej histórie“ V úvode p. riadit...

EuropeShire - Schoolcampproject

EuropeShire - Schoolcampproject

Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové poskytuje svojim žiakom možnosť zúčastniť sa vynikajúceho medzinárodného projektu EuropeShire v Holandsku. Europeshire je medzinárodný školský kemp, určený pre žiakov vo veku 15-17 rokov z viacerých krajín, ktorý bude prebiehať počas jarných prázdnin (...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA